Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 18 cm – Camellia – Quả Chanh

56,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

BỘ TRÀ 0.5L CAME CHỈ XANH DƯƠNG

528,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

BỘ TRÀ 0.8L CAME CHỈ XANH DƯƠNG

660,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 25 cm – Camellia – Trắng

82,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

BỘ TRÀ 0.8 L – CAMELLIA – LỘC LẠC

902,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

BỘ TRÀ 0.8 L – CAMELLIA – HOA ĐÀO

1,694,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Chỉ Vàng

748,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.5 L – Camellia – Chỉ Vàng

583,000