Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

BỘ TRÀ 0.5L CAME CHỈ XANH DƯƠNG

528,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

BỘ TRÀ 0.8L CAME CHỈ XANH DƯƠNG

660,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

BỘ TRÀ 0.8 L – CAMELLIA – LỘC LẠC

902,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

BỘ TRÀ 0.8 L – CAMELLIA – HOA ĐÀO

1,694,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Chỉ Vàng

748,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.5 L – Camellia – Chỉ Vàng

583,000 
365,200 
935,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.5 L – Camellia – Trắng

407,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Cát Tường

1,540,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Hương Biển kem

1,540,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Lá Xanh

902,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Quả Ngọt

814,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Trắng

506,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Tứ Linh

1,694,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Hương Biển kem

2,310,000