Giá: 365,200 
Giá: 935,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.5 L – Camellia – Chỉ Vàng

Giá: 583,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.5 L – Camellia – Trắng

Giá: 407,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

BỘ TRÀ 0.5L CAME CHỈ XANH DƯƠNG

Giá: 528,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Cát Tường

Giá: 1,540,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Chỉ Vàng

Giá: 748,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Hương Biển kem

Giá: 1,540,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Lá Xanh

Giá: 902,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Quả Ngọt

Giá: 814,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Trắng

Giá: 506,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Tứ Linh

Giá: 1,694,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Diệp Lục

Giá: 913,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

BỘ TRÀ 0.8 L – CAMELLIA – HOA ĐÀO

Giá: 1,694,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

BỘ TRÀ 0.8 L – CAMELLIA – LỘC LẠC

Giá: 902,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

BỘ TRÀ 0.8L CAME CHỈ XANH DƯƠNG

Giá: 660,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ Trà 0.8L Camellia Diệp Lục

Giá: 913,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Hương Biển kem

Giá: 2,310,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Trắng

Giá: 764,500