Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.5 L – Camellia – Trắng

407,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Trắng

764,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 12 cm – Camellia – Tứ Linh

72,600 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.65L – Came – Trắng

473,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

BỘ TRÀ 0.8 L – CAMELLIA – LỘC LẠC

902,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

BỘ TRÀ 0.8 L – CAMELLIA – HOA ĐÀO

1,694,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Chỉ Vàng

748,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.5 L – Camellia – Chỉ Vàng

583,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 0.5 L + nắp – Camellia – Chỉ Vàng

286,000 
259,600 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 0.5 L + nắp – Camellia – Trắng

198,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 0.8 L + nắp – Camellia – Cát Tường

792,000 
319,000 
792,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 0.8 L + nắp – Camellia – Kết Duyên

871,200 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 0.8 L + nắp – Camellia – Lá Xanh

429,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 0.8 L + nắp – Camellia – Quả Chanh

385,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 0.8 L + nắp – Camellia – Quả Ngọt

385,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 0.8 L + nắp – Camellia – Trắng

247,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 0.8 L + nắp – Camellia – Tứ Linh

871,200 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Cát Tường

902,000 
902,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Kết Duyên

991,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Lá Xanh

511,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Quả Chanh

462,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Quả Ngọt

462,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Trắng

291,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Tứ Linh

991,100 
365,200