Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Lá Xanh

902,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Quả Chanh

814,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Quả Ngọt

814,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Trắng

506,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Tứ Linh

1,694,000 
1,848,000 
1,078,000 
968,000 
968,000 
2,035,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Cát Tường

2,310,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Chỉ Xanh Dương

1,001,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Hương Biển kem

2,310,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Kết Duyên

2,541,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Lá Xanh

1,342,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Quả Chanh

1,210,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Quả Ngọt

1,210,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Trắng

764,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Tứ Linh

2,541,000 
242,000 
242,000 
265,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Chén đường 8 cm + nắp – Camellia – Lá Xanh

126,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Chén đường 8 cm + nắp – Camellia – Quả Chanh

115,500 
115,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Chén đường 8 cm + nắp – Camellia – Trắng

69,300 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Chén đường 8 cm + nắp – Camellia – Tứ Linh

265,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 11 cm – Camellia – Chỉ Vàng

20,900 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 11 cm – Camellia – Chỉ Xanh Dương

18,700 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 12.5 cm – Camellia – Cát Tường

67,100 
24,200 
67,100