Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 12.5 cm – Camellia – Kết Duyên

72,600 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 12.5 cm – Camellia – Lá Xanh

34,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 12.5 cm – Camellia – Quả Chanh

31,900 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 12.5 cm – Camellia – Quả Ngọt

31,900 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 14 cm – Camellia – Tứ Linh

79,200 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 14.4 cm – Camellia – Cát Tường

71,500 
71,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 14.4 cm – Camellia – Kết Duyên

79,200 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 14.4 cm – Camellia – Lá Xanh

38,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 14.4 cm – Camellia – Quả Chanh

34,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 14.4 cm – Camellia – Quả Ngọt

34,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Hương Biển kem

242,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Kết Duyên

265,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Lá Xanh

126,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Quả Chanh

115,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Quả Ngọt

115,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Trắng

68,200 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa 0.22 L – Camellia – Cát Tường

242,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa 0.22 L – Camellia – Tứ Linh

265,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Tách 0.18 L – Camellia – Tứ Linh

137,500