Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 18 cm – Camellia – Quả Chanh

56,100 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 25 cm – Camellia – Trắng

82,500 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Lá Xanh

93,500 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Quả Ngọt

82,500 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Trắng

55,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 22 cm – Camellia – Quả Ngọt

99,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 22 cm – Camellia – Trắng

68,200 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 25 cm – Camellia – Quả Ngọt

121,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 27 cm – Camellia – Quả Chanh

143,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 27 cm – Camellia – Trắng

101,200 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 31 cm – Camellia – Trắng

123,200