Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 18 cm – Camellia – Quả Chanh

Giá: 56,100 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Lá Xanh

Giá: 93,500 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Quả Ngọt

Giá: 82,500 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Trắng

Giá: 55,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 22 cm – Camellia – Quả Ngọt

Giá: 99,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 22 cm – Camellia – Trắng

Giá: 68,200 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 25 cm – Camellia – Quả Ngọt

Giá: 121,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 25 cm – Camellia – Trắng

Giá: 82,500 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 27 cm – Camellia – Quả Chanh

Giá: 143,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 27 cm – Camellia – Trắng

Giá: 101,200 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 31 cm – Camellia – Trắng

Giá: 123,200