Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 18 cm – Camellia – Quả Chanh

Giá: 56,100 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Lá Xanh

Giá: 107,800 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Quả Ngọt

Giá: 94,600 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Trắng

Giá: 63,800 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 22 cm – Camellia – Quả Ngọt

Giá: 99,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 22 cm – Camellia – Trắng

Giá: 79,200 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 25 cm – Camellia – Quả Ngọt

Giá: 121,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 25 cm – Camellia – Trắng

Giá: 95,700 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 27 cm – Camellia – Quả Chanh

Giá: 165,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 27 cm – Camellia – Trắng

Giá: 116,600 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 31 cm – Camellia – Trắng

Giá: 147,400