242,000 
242,000 
265,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Chén đường 8 cm + nắp – Camellia – Lá Xanh

126,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Chén đường 8 cm + nắp – Camellia – Quả Chanh

115,500 
115,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Chén đường 8 cm + nắp – Camellia – Trắng

69,300 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Chén đường 8 cm + nắp – Camellia – Tứ Linh

265,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 11 cm – Camellia – Chỉ Vàng

20,900 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 11 cm – Camellia – Chỉ Xanh Dương

18,700 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 12.5 cm – Camellia – Cát Tường

67,100 
24,200