67,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 12.5 cm – Camellia – Kết Duyên

72,600 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 12.5 cm – Camellia – Lá Xanh

34,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 12.5 cm – Camellia – Quả Chanh

31,900 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 12.5 cm – Camellia – Quả Ngọt

31,900 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 14 cm – Camellia – Tứ Linh

79,200 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 14.4 cm – Camellia – Cát Tường

71,500 
71,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 14.4 cm – Camellia – Kết Duyên

79,200 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 14.4 cm – Camellia – Lá Xanh

38,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 14.4 cm – Camellia – Quả Chanh

34,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 14.4 cm – Camellia – Quả Ngọt

34,100 
68,200 
82,500 
99,000 
68,200 
214,500 
139,700 
121,000 
82,500 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Lá Xanh

93,500 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Quả Ngọt

82,500 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Trắng

55,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 22 cm – Camellia – Quả Ngọt

99,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 22 cm – Camellia – Trắng

68,200