Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 25 cm – Camellia – Quả Ngọt

121,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 27 cm – Camellia – Quả Chanh

143,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 27 cm – Camellia – Trắng

101,200 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 31 cm – Camellia – Trắng

123,200 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Gàu rót xốt – Camellia – Trắng

99,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Hương Biển kem

242,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Kết Duyên

265,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Lá Xanh

126,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Quả Chanh

115,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Quả Ngọt

115,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Trắng

68,200 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa 0.22 L – Camellia – Cát Tường

242,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa 0.22 L – Camellia – Tứ Linh

265,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Tách 0.18 L – Camellia – Tứ Linh

137,500