Giá: 225,500 
Giá: 264,000 
Giá: 59,400 
Giá: 59,400 
Giá: 44,000 

Sản phẩm phụ kiện

Gác đũa – Jasmine – Trắng

Giá: 11,000 
Giá: 45,100 

Sản phẩm phụ kiện

Gàu rót xốt – Jasmine – Trắng

Giá: 71,500 

Sản phẩm phụ kiện

Hũ muối – Jasmine – Muối

Giá: 36,300 

Sản phẩm phụ kiện

Hũ muối – Jasmine – Trắng

Giá: 36,300 

Sản phẩm phụ kiện

Hũ tăm 5 cm – Jasmine – Trắng

Giá: 19,800 
Giá: 61,600 

Sản phẩm phụ kiện

Hũ tiêu – Jasmine – Trắng

Giá: 36,300 
Giá: 25,300 
Giá: 51,700