Giá: 253,000 
Giá: 297,000 
Giá: 69,300 
Giá: 69,300 
Giá: 51,700 

Sản phẩm phụ kiện

Gác đũa – Jasmine – Trắng

Giá: 12,100 
Giá: 52,800 

Sản phẩm phụ kiện

Gàu rót xốt – Jasmine – Trắng

Giá: 82,500 

Sản phẩm phụ kiện

Hũ muối – Jasmine – Muối

Giá: 41,800 

Sản phẩm phụ kiện

Hũ muối – Jasmine – Trắng

Giá: 41,800 

Sản phẩm phụ kiện

Hũ tăm 5 cm – Jasmine – Trắng

Giá: 23,100 
Giá: 71,500 

Sản phẩm phụ kiện

Hũ tiêu – Jasmine – Trắng

Giá: 41,800 
Giá: 29,700 
Giá: 60,500