Khay mứt - Tô/dĩa trái cây

BỘ KHAY MỨT (NẮP CÓ NÚM) IFP NGŨ SẮC

Giá: 1,100,000 

Khay mứt - Tô/dĩa trái cây

BỘ KHAY MỨT (NẮP CÓ NÚM) IFP THIÊN KIM

Giá: 1,320,000 
Giá: 660,000 
Giá: 660,000 
Giá: 1,100,000 

Khay mứt - Tô/dĩa trái cây

Dia trái cây Lá Sake 42.5cm (Chỉ vàng)

Giá: 495,000 

Khay mứt - Tô/dĩa trái cây

Tô trái cây – Tiệp – Chỉ Vàng

Giá: 880,000 

Khay mứt - Tô/dĩa trái cây

Tô trái cây – Tiệp – Trắng

Giá: 550,000 

Khay mứt - Tô/dĩa trái cây

Tô trái cây – Tiệp – Tứ Quý (Vàng)

Giá: 1,100,000