Giá: 935,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

BỘ TRÀ 0.5L CAME CHỈ XANH DƯƠNG

Giá: 528,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Hương Biển kem

Giá: 1,540,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Quả Ngọt

Giá: 814,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

BỘ TRÀ 0.8 L – CAMELLIA – HOA ĐÀO

Giá: 1,694,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

BỘ TRÀ 0.8 L – CAMELLIA – LỘC LẠC

Giá: 902,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

BỘ TRÀ 0.8L CAME CHỈ XANH DƯƠNG

Giá: 660,000