594,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.5 L – Camellia – Trắng

407,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Trắng

764,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 12 cm – Camellia – Tứ Linh

72,600 
627,000 

Bộ trà/cà phê

BỘ TRÀ 0.7 L – SEN MÀU

1,562,000