594,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 12 cm – Camellia – Tứ Linh

72,600 
999,900 
401,500 
803,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L + nắp – Camellia – Chỉ Vàng

748,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.5 L + nắp – Camellia – Chỉ Vàng

583,000