Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 0.8 L + nắp – Camellia – Cát Tường

792,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Cát Tường

902,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Cát Tường

1,540,000 
1,848,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Cát Tường

2,310,000 
242,000 
48,400 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 12.5 cm – Camellia – Cát Tường

67,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 14.4 cm – Camellia – Cát Tường

71,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa 0.22 L – Camellia – Cát Tường

242,000