Giá: 803,000 
Giá: 365,200 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.5 L – Camellia – Chỉ Vàng

Giá: 671,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Chỉ Vàng

Giá: 858,000 
Giá: 82,500 
Giá: 93,500 
Giá: 139,700