803,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Chỉ Vàng

748,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.5 L – Camellia – Chỉ Vàng

583,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 0.5 L + nắp – Camellia – Chỉ Vàng

286,000 
365,200 
28,600 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 11 cm – Camellia – Chỉ Vàng

20,900 
126,500 
34,100