259,600 
319,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Chỉ Xanh Dương

1,001,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 11 cm – Camellia – Chỉ Xanh Dương

18,700 
24,200