Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Lá Xanh

Giá: 93,500 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Quả Ngọt

Giá: 82,500 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Trắng

Giá: 55,000