Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Lá Xanh

Giá: 107,800 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Quả Ngọt

Giá: 94,600 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Trắng

Giá: 63,800