792,000 
902,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Hương Biển kem

1,540,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Hương Biển kem

2,310,000 
242,000 
67,100 
71,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Hương Biển kem

242,000