Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 0.8 L + nắp – Camellia – Kết Duyên

871,200 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Kết Duyên

991,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Kết Duyên

1,694,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Kết Duyên

2,541,000 
265,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 12.5 cm – Camellia – Kết Duyên

72,600 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 14.4 cm – Camellia – Kết Duyên

79,200 
214,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Kết Duyên

265,100