Khay mứt - Tô/dĩa trái cây

BỘ KHAY MỨT (NẮP CÓ NÚM) IFP NGŨ SẮC

1,100,000 

Khay mứt - Tô/dĩa trái cây

BỘ KHAY MỨT (NẮP CÓ NÚM) IFP THIÊN KIM

1,320,000 
1,100,000 
1,100,000 
660,000 
660,000 

Khay mứt - Tô/dĩa trái cây

Dia trái cây Lá Sake 42.5cm (Chỉ vàng)

429,000 

Khay mứt - Tô/dĩa trái cây

Tô trái cây – Tiệp – Chỉ Vàng

880,000 

Khay mứt - Tô/dĩa trái cây

Tô trái cây – Tiệp – Trắng

550,000