Khay mứt - Tô/dĩa trái cây

Tô trái cây – Tiệp – Chỉ Vàng

660,000 

Khay mứt - Tô/dĩa trái cây

Tô trái cây – Tiệp – Trắng

462,000