Khay mứt - Tô/dĩa trái cây

Dia trái cây Lá Sake 42.5cm (Chỉ vàng)

429,000 

Khay mứt - Tô/dĩa trái cây

Tô trái cây – Tiệp – Chỉ Vàng

880,000 

Khay mứt - Tô/dĩa trái cây

Tô trái cây – Tiệp – Trắng

550,000