Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Lá Xanh

902,000 
139,700 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Lá Xanh

93,500