Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Lá Xanh

Giá: 902,000 
Giá: 139,700 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Lá Xanh

Giá: 93,500 
Giá: 51,700 
Giá: 68,200 
Giá: 456,500