Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Lá Xanh

Giá: 1,034,000 
Giá: 161,700 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Lá Xanh

Giá: 107,800 
Giá: 60,500 
Giá: 68,200 
Giá: 539,000