Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 0.8 L + nắp – Camellia – Lá Xanh

429,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Lá Xanh

511,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Lá Xanh

902,000 
1,078,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Lá Xanh

1,342,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Chén đường 8 cm + nắp – Camellia – Lá Xanh

126,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 12.5 cm – Camellia – Lá Xanh

34,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 14.4 cm – Camellia – Lá Xanh

38,500 
139,700 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Lá Xanh

93,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Lá Xanh

126,500