Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 0.8 L + nắp – Camellia – Quả Chanh

385,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Quả Chanh

462,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Quả Chanh

814,000 
968,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Quả Chanh

1,210,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Chén đường 8 cm + nắp – Camellia – Quả Chanh

115,500 
27,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 12.5 cm – Camellia – Quả Chanh

31,900 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 14.4 cm – Camellia – Quả Chanh

34,100 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 27 cm – Camellia – Quả Chanh

143,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Quả Chanh

115,500