Giá: 139,700 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Quả Ngọt

Giá: 94,600 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 22 cm – Camellia – Quả Ngọt

Giá: 99,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 25 cm – Camellia – Quả Ngọt

Giá: 121,000 
Giá: 31,900 
Giá: 55,000 
Giá: 61,600 
Giá: 473,000 
Giá: 90,200 
Giá: 103,400 
Giá: 139,700 
Giá: 171,600