Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 0.8 L + nắp – Camellia – Quả Ngọt

385,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Quả Ngọt

462,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Quả Ngọt

814,000 
968,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Quả Ngọt

1,210,000 
115,500 
27,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 12.5 cm – Camellia – Quả Ngọt

31,900 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 14.4 cm – Camellia – Quả Ngọt

34,100 
121,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Quả Ngọt

82,500 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 22 cm – Camellia – Quả Ngọt

99,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 25 cm – Camellia – Quả Ngọt

121,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa – Camellia – Quả Ngọt

115,500