27,500 
121,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Quả Ngọt

82,500 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 22 cm – Camellia – Quả Ngọt

99,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 25 cm – Camellia – Quả Ngọt

121,000