Giá: 121,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 20 cm – Camellia – Quả Ngọt

Giá: 82,500 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 22 cm – Camellia – Quả Ngọt

Giá: 99,000 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 25 cm – Camellia – Quả Ngọt

Giá: 121,000 
Giá: 27,500 
Giá: 47,300 
Giá: 61,600 
Giá: 400,400 
Giá: 79,200 
Giá: 88,000 
Giá: 121,000 
Giá: 148,500