Giá: 770,000 
Giá: 583,000 
Giá: 1,562,000 
Giá: 46,200 

Dĩa sâu lòng/dĩa súp

Dĩa tròn sâu 20 cm – Sen – Màu

Giá: 209,000 

Sản phẩm phụ kiện

Hũ muối 5.8 cm – Sen – Màu

Giá: 114,400 

Sản phẩm phụ kiện

Hũ tiêu 5.8 cm – Sen – Màu

Giá: 114,400 
Giá: 93,500