1,562,000 

Dĩa sâu lòng/dĩa súp

Dĩa tròn sâu 20 cm – Sen – Màu

209,000 

Sản phẩm phụ kiện

Hũ muối 5.8 cm – Sen – Màu

114,400 

Sản phẩm phụ kiện

Hũ tiêu 5.8 cm – Sen – Màu

114,400 
93,500