Sản phẩm phụ kiện

Gác đũa – Jasmine – Trắng

11,000 

Muỗng - Đũa sứ

Muỗng – Jasmine – Trắng

18,700 
24,200 
154,000 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Hũ muối – Camellia – Trắng

39,600 

Sản phẩm phụ kiện Camellia Minh Long

Hũ tiêu – Camellia – Trắng

39,600 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.5 L – Camellia – Trắng

407,000 
16,500 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Trắng

764,500 

Dĩa tròn Sứ Camellia Minh Long

Dĩa tròn 25 cm – Camellia – Trắng

82,500 
401,500 

Tượng con vật

Bộ 5 gà con – Trắng

1,650,000 
451,000