Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 12 cm – Camellia – Tứ Linh

72,600 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 0.8 L + nắp – Camellia – Tứ Linh

871,200 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Tứ Linh

991,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Tứ Linh

1,694,000 
2,035,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Tứ Linh

2,541,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Chén đường 8 cm + nắp – Camellia – Tứ Linh

265,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Dĩa lót tách 14 cm – Camellia – Tứ Linh

79,200 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Rót sữa 0.22 L – Camellia – Tứ Linh

265,100 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Tách 0.18 L – Camellia – Tứ Linh

137,500