Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 0.8 L – Camellia – Tứ Linh

Giá: 1,694,000 

Bộ trà/cà phê Camellia Minh Long

Bộ trà 1.1 L – Camellia – Tứ Linh

Giá: 2,541,000 
Giá: 103,400