Bình nước tương + nắp – Jasmine – Nước mắm

59,400