Bình trà 0.5 L + nắp – Camellia – Chỉ Vàng

286,000