Bình trà 0.5 L + nắp – Camellia – Chỉ Xanh Dương

259,600