Bình trà 0.8 L + nắp – Camellia – Cát Tường

792,000