Bình trà 0.8 L + nắp – Camellia – Hương Biển kem

792,000