Bình trà 0.8 L + nắp – Camellia – Lá Xanh

429,000