Bình trà 0.8 L + nắp – Camellia – Quả Chanh

385,000