Bình trà 0.8 L + nắp – Hoàng Cung – Thiên Hương (Vàng)

5,113,900