Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Cát Tường

902,000