Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Hương Biển kem

902,000