Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Kết Duyên

991,100