Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Lá Xanh

511,500