Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Quả Chanh

462,000