Bình trà 1.1 L + nắp – Camellia – Tứ Linh

991,100