Bộ trà 1.1 L (Bộ 6 tách/dĩa) – Camellia – Quả Chanh

968,000