Bộ trà 1.3 L – Đài Các – Trang trí Bạch Kim

Giá: 6,050,000