Chảo dưỡng sinh có tay cầm 20 cm (chảo từ) – HealthyCook – Xanh rêu

Giá: 1,397,000