Chuột Quý 16 cm – Màu Đỏ – Trang trí vàng 24K

Giá: 1,028,500