Chuột Quý 24 cm – Màu Đỏ – Trang trí vàng 24K

2,530,000