Chuột Quý 24 cm – Màu Trắng – Trang trí vàng 24K

2,530,000