Dĩa chữ nhật 33 x 23 cm – Anh Vũ Lys – Trắng Ngà

112,200