Dĩa chữ nhật dài 25 x 10.5 cm – Anh Vũ Lys – Trắng Ngà

48,400