Dĩa chữ nhật dài 31 x 12 cm – Anh Vũ Lys – Trắng Ngà

80,300