Dĩa chữ nhật dài 39 x 15 cm – Anh Vũ Lys – Trắng Ngà

112,200