Dĩa chữ nhật lá 25 x 17 cm – Daisy Lys – Trắng Ngà

Giá: 91,300